LEMMIKLOOMAD

UUENDAME LOOMATOITU JA KOOSTISAINETE ALLIKAID TAASTAVATE MEETODITE ABIL

MEIE EESMÄRGID

  • Toome 2024. aastaks turule 20 uut lemmikloomade tervist ja heaolu parandavat toodet (2021. aasta lähtetase).
  • Hangime 2025. aastaks 20% ning 2030. aastaks 50% tera- ja köögiviljavalgust taastavast põllumajandusest.
  • Kasutame 2030. aastaks ainult vastutustundlikel meetoditel hangitud (looduslikult püütud ja vesiviljelusest pärit) kala.
100

Meie senised saavutused

Miks see on tähtis?

Purina asutati, lubades kvaliteetset toitu, teaduspõhisust ja innovatsiooni, mis aitaksid lemmikloomade tervist ning heaolu parandada. Kuigi toitumine jääb alati meie tegevuse aluseks, on üks keskendumist vajav valdkond kasutatavate koostisainete valik ja hankimine. Me mõistame, et peame tagama pakutava toidu kvaliteedi, ent vähendama seejuures ettevõtte kliimamõju.

Seepärast loendame ka edaspidi hoolega uusi toite, mis on töötatud välja lemmikloomade tervise ja heaolu parandamiseks.

Samuti jälgime, kui palju meie koostisainetest pärineb taastavast põllumajandusest ja on hangitud vastutustundlikul viisil.

Meie vaatenurk: Purina, uuringud ja toitumine

Oleme loomaomanikest ja -sõpradest inimeste ettevõte alates teadlastest ja dietoloogidest kuni turundus- ja müügispetsialistideni. Meie suurim soov on mõista lemmikloomade toitumis-, käitumis- ja sotsiaalseid vajadusi. Püüame teha kõik võimaliku, et hoida neid tervete ja rahulolevatena.

""

Oleme täiesti veendunud, et teaduspõhine kvaliteetne toit on lemmiklooma heaolu tagamiseks hädavajalik. Seetõttu oleme ettevõtte loomisest alates kogu oma tegevuse käigus pidanud kinni lubadusest pakkuda kvaliteetset toitu, teaduspõhiseid andmeid ja tulemusi. Toitumine on Purinas kesksel kohal.

Seejuures saame ometi aru, et lemmikloomatoit on põhiline, mis aitab vähendada Purina keskkonnajalajälge. Meie pühendumus tera- ja köögiviljavalkude hankimisele taastavate põllumajandusmeetodite abil püüab tagasi pöörata mullatervise halvenemist ja aidata vähendada Purina üldist CO2-heitkogust.

"Me teeme koostööd kogu maailma lugupeetud partnerite ja veterinaarekspertidega, samuti vastutustundliku hankimise asjatundjatega, ning oleme põnevil võimaluse üle vedada eest uuendusi, mis aitavad astuda lemmikloomade tervise ja heaolu parandamisel olulisi samme ning võivad vähendada ettevõtte kliimamõju. Me teame, et ei suuda neid eesmärke üksinda saavutada."

Purina asjatundjad

Nestlé ühisväärtuse loomine

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu edendamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi parandamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Lugege lähemalt Nestlé rollist ühiskonnas

Taastav põllumajandus: mis see on?

Taastav põllumajandus tähendab sellist põllupidamist, mis püüdleb mullatervise ja -viljakuse parandamise poole, kaitstes ühtlasi veeallikaid ja elurikkust. Mullatervise taastamine aitab suurenenud süsiniku hulga mulda ja taimede biomassi tõmmata ning nendega siduda. Tervem muld peab ka kliimamuutusele paremini vastu ja annab suuremat saaki, aidates põllumeestel elatist teenida.

Nestlé vastutustundliku hankimise standard

Nestlé vastutustundliku hankimise standard määratleb viisi, kuidas me kaupa hangime – hoolivuse ja austusega üksikisiku, kogukondade ja planeedi suhtes. See kirjeldab nõudeid ja tööviise, mida me kasutame koos tarneahela osalistega, et tagada kestlikud pikaajalised tarned ja jõuda eesmärgini, milleks on pidevalt vähendada meie mõju planeedi ressurssidele.

Lõppkokkuvõttes püüame toetada ühiseid väärtusi, avaldada kasulikku mõju inimestele, kogukondadele ja planeedile ning töötada pideva täiustamise nimel, et standardi nõudeid täita. Meie standard ületab majandusharu norme ja põhineb viiel peamisel põhimõttel.

– Hangime toorme hoolivuse ja lugupidamisega planeedi, inimeste ja ookeanide suhtes.

– Tarnijad kasutavad häid töötavasid ja hoolitsevad oma töötajate eest, hoiavad loodusvarasid ja ajavad äri eetiliselt.

– Vahendajad (organisatsioonid, kes vahendavad pooli läbirääkimistel ja muude tehingute juures) tegutsevad samade väärtuspõhimõtete alusel ja lugupidavalt.

– Allikad ehk põllu- ja kalamehed täiustavad pidevalt oma tööviise.

– Tarneahela kõigil tasanditel järgitakse kohaldatavaid eeskirju, mida vaadatakse üle, avaldatakse ja täiendatakse pidevalt standardi kohaselt.

TUTVUGE KÕIGI PURINA LUBADUSTEGA