text
KESKKOND

PURINA PAKENDITE KESKKONNA-SÄÄSTLIKUMAKS MUUTMINE

Meie eesmärk

2025. aastaks oleme muutnud absoluutselt kõik pakendid taaskasutatavaks või ringlusse võetavaks.

72

Meie senised saavutused

Töötame selle nimel, et vähendada nii eri materjalide kihtide arvu kui ka pakendimaterjalide keerukust, et meie pakendeid oleks lihtsam ringlusse võtta. Näiteks muutsime 2020. aastal oma Beyond® Grain Free Recipe multimaterjalist pakendi monomaterjalist pakendiks, mida saab taristu olemasolu korral ringlusse võtta.

Üks meie prioriteete on muuta ka Purina märgtoidukotikesed ringlussevõetavaks. Meie meeskonnad katsetasid 2020. aastal Hollandis nende uut kujundust ja tehnoloogiat.

Gourmet' tootesarja alumiiniumpakendid on täielikult ringlussevõetavad.

Ühekordsete pakendite kasutamise vältimiseks tutvustame taaskasutatavaid pakendeid, uusi tarnesüsteeme ja uuenduslikke ärimudeleid. Näiteks võib Venemaa kolme piirkonna 19 kaupluses osta Purina tooteid lahtiselt, oma pakendisse. Samuti katsetame paaris Šveitsi kaupluses kuivtoidu jaoks uut suletud puistesüsteemi.

package

Meie vaatenurk: Purina, pakendid ja keskkond

Purina pakendil on peamine roll meie toodetud toidu värskena hoidmisel toidetavate lemmikloomade jaoks. See jagab ka tähtsat faktilist ja juriidilist teavet toote kohta. Kuid samal ajal teame, et lemmikloomasõpradele teeb muret meie toodete mõju keskkonnale.

Purina jaoks on pakend midagi, millele me hoolikalt mõtleme, sest saame aru, et meil on kohustus oma pakendite keskkonnamõju vähendada. Plastreostuse keerulise probleemi lahendamine nõuab kaasavat ja ühtset lähenemisviisi. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja konkreetseid meetmeid. Kavas on astuda järgmisi samme.

  • Tulevikuks sobilike pakendite väljatöötamine
  • Jäätmeteta tuleviku kujundamine
  • Uutmoodi käitumise ja mõtlemise edendamine

Mõistame, et 2025. aasta lubaduse täitmiseks kulub aega. Lühiajalises plaanis teeme aktiivselt koostööd ringlussevõtutehnoloogiaga tegelevate ettevõtete ja ringlussevõtukohtadega, et leida kiiresti ajutisi lahendusi, kuidas pakendada tooteid nii, et pakendi saaks viia ringlusse.

Üks meie peamisi proovikive on jäätmekäitlus, kuna igal riigil on erinev jäätmete kogumise, sortimise ja ringlussevõtu võime. Seetõttu ühendame oma partneritega jõud ringlussevõtutaristu parandamisel ja uute ringlussevõtu tehnoloogiate arendamisel.

Osaleme Euroopa CEFLEX-i projektis, mille kestel tehakse tööd, et arendada Euroopa Liidus 2025. aastaks välja taristu igat liiki pehme plasti kogumiseks, sortimiseks ja ringlussevõtuks.

dog
2018. AASTA APRILLIS ANDIS MEIE EMAETTEVÕTE NESTLÉ ÜLEILMSE LUBADUSE, ET 2025. AASTAKS ON ABSOLUUTSELT KÕIK ETTEVÕTTE PAKENDID TAASKASUTATAVAD JA RINGLUSSE VÕETAVAD.

Nestlé ühisväärtuse loomine

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu parandamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi suurendamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Nestlé roll ühiskonnas

TEISED LUBADUSED