text
KESKKOND

VASTUTUS- TUNDLIK HANKIMINE

Meie eesmärk

2020. aastaks: 100% mereandidest koostisaineid püütakse vastutustundlikult*

53

Meie senised saavutused

2018. aastaks: 65% toorainest ja 64% pakenditest on pärit vastutustundlikest allikatest.

2018. aastaks:

100% meie sojast on jälgitav.

79% meie sojast on vastutustundlikult hangitud, v.a Venemaal (hindamine toimus 2020. aastal).

43% meie mereandidest koostisaineid on pärit vastutustundlikest allikatest (2017. aastal oli see 27%).

2019. aastaks: 53% meie mereandidest koostisaineid on pärit vastutustundlikest allikatest* (Nestlé vastutustundlike hangete suuniste järgi).

cat_woman

Meie vaatenurk: Purina ja vastutustundlikud hanked

Nii loomaomanik, supermarket kui ka loomaarst tahab teada, kust meie koostisained pärit on ja milline keskkonnamõju nende hankimisel võib olla. Samamoodi soovivad nad teada, millised on meie hanke-eeskirjad.

Purina arendab vastutustundlikku hanketegevust pidevalt edasi. Oleme pühendunud sellele, et meie tarnijad tagaksid kvaliteetse tooraine vastutustundliku ja kestliku tootmise. Teeme juba oma tarnijatega tööd hea jälgitavuse nimel ja kaasame neid koos nende kolmandatest isikutest partneritega kogu oma tarneahelat hindama. Näiteks teeme koostööd organisatsioonidega Proforest ja Sustainable Fisheries Partnership, et selgitada välja, kui vastutustundlikud on meie töötavad. Nestlé on tänu oma tegutsemisele vastutustundliku hanketegevuse eestvõitlejaid.

Dog

Regulaarselt ei tee me koostööd mitte ainult oma partnerorganisatsioonidega, vaid meie meeskond kohtub sageli ka tarnijate ja ostjatega ning külastab tootmiskohti. Seeläbi on meil hea ülevaade, kuidas meie tarnijad oma tööd teevad. Kuna osal meie toodetest on väga keeruline tarneahel, on igat tarnijat raske külastada. Seetõttu on meil uued algatused näiteks talude kontrollimiseks, et kindlustada vastutustundlik hanketegevus kogu tarneahela ulatuses, alustades põllumajandustootjast.

Vastutustundlik hanketegevus on Purina jaoks tähtis. Selleks oleme koostanud oma toodetes leiduvate materjalide jaoks pikaajalised hankestrateegiad, et tarbijad ja muud huvirühmad võiksid meie toorainehankeid usaldada.

Alates 2017. aastast oleme hinnanud üle 300 talu.

Nestlé ühisväärtuse loomine

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu parandamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi suurendamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Nestlé roll ühiskonnas

TEISED LUBADUSED