Olivier

Purina pakendite vanemspetsialist

olivier
category icon

Jätkusuutlikkus

Mine jaotisse >

Usume Purinas, et pakendimaterjal ei tohiks minna jäätmena raisku, mistõttu on meie eesmärk muuta 2025. aastaks kõik pakendid taaskasutatavaks või ringlusse võetavaks. Näeme selle eesmärgi saavutamise nimel palju vaeva.

Plastpakendil on oluline ülesanne viia lemmikloomatoit ohutuna tarbijani ja vähendada toidujäätmeid. Plast on ainulaadne materjal, mis hoiab toidu värske ning on samal ajal kerge ja tarbijale mugav. Kuigi töötame selle nimel, et vähendada plasti kasutamist pakendimaterjalina, peame siiski enne muudatuste tegemist hoolikalt kõiki alternatiive kaaluma. Usume, et kui plasti õigesti kasutada, koguda ja ringlusse viia, siis on võimalik vältida selle hävitavat mõju keskkonnale.

Praeguseks oleme teinud suuri edusamme, et kasutada oma toodete turvaliseks pakendamiseks võimalikult vähe pakendimaterjali. 2016. aastal seadsime seoses lubadusega „Purina ühiskonnaliikmena“ eesmärgiks jätta 2019. aastaks kasutamata 3000 tonni pakendimaterjali võrreldes 2015. aastaga. 2018. aastal jätsime kasutamata 787 tonni pakendimaterjali. Alates 2015. aastast oleme kokku jätnud kasutamata 3542 tonni pakendimaterjali. Seega oleme pakendite pealt hoidnud kokku 18% rohkem materjali, kui oli meie eesmärk. Alates 2017. aastast kasutamata jäetud pakendimaterjalist on 52% olnud plast.

Hea näide meie algatusest vähendada plasti kasutamist on see, et oleme vähendanud osa meie pakendite massi, muutes nende polüetüleenikihti õhemaks. Seda muudatust pakendite valmistamises järgitakse juba kõigis meie Euroopa tehastes ning see on aidanud meil pakendimaterjali kogust vähendada. Täpsemalt oleme selle abil jätnud kasutamata kokku 528,3 tonni pakendimaterjali.
Kuid meie püüd vähendada plasti kasutamist pakendites ei lõppe sellega. Teeme tööd ka selle nimel, et lõpetada eri pakendimaterjalide keeruline koos kasutamine, et kõik meie pakendid (sealhulgas plastist) oleksid ringlusse võetavad. Samuti tahame võimalusel kasutada pakendite valmistamiseks ringlusse võetud plasti ja investeerime uurimistöösse, mille eesmärk on leida jätkusuutlikke materjale, mis kaitseksid lemmikloomatoitu samamoodi kui plast.

Teame, et plasti probleemi lahendamiseks ei piisa vaid lubadusest kasutada tulevikus üksnes taaskasutatavaid ja ringlusse võetavaid pakendeid. Seetõttu teeme koostööd ka eri sidusrühmadega, et arendada välja uusi meetodeid, kuidas ringlussevõetavust parandada. Loe siit lisa Purina pakendite keskkonnamõjuga seotud lubaduste kohta.

infographic