Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Vana naine koos kassiga

Parandame inimeste tervist lemmiku ja inimese sõpruse jõuga

Meie usume, et looma ja inimese vaheline side on inimese tervisele ja heaolule väga kasulik.

Meie eesmärk.

2030. aastaks proovime aidata 1 000 000 haavatavas olukorras inimesel oma tervist ja heaolu parandada (2021. aasta lähtetase).

Meie lubadus

Miks see on tähtis?

Kuna teeme kogukondadega pidevalt koostööd, siis teame ja näeme, millised on haavatavuse tagajärjed. Peaaegu veerand maailma elanikkonnast ütleb, et neil pole hädas mitte kellegi poole pöörduda. Paljudes Euroopa riikides on ligikaudu veerand elanikest väitnud, et neil on vähemalt üks vaimse tervise probleem. Samuti teame oma kogemuste ja pooleliolevate uuringute kaudu, et lemmiku ja inimese sõprus on aidanud paljusid haavatavas olukorras inimesi.

Oleme rajanud Euroopas pikaajalised partnerlussuhted, kus lemmiku ja inimese sõprus (abiloomaga sekkumise, tegevuse või teraapia kaudu) on aidanud toetada lapsi ja täiskasvanuid nende füüsilise ja vaimse tervise vajaduste rahuldamisel ning andnud häid tulemusi. Näiteks oleme toetanud Hispaania Rey Juan Carlose ülikooli ja Niño Jesús de Madridi haiglate uuringuid teraapiakoerte kasust söömishäiretega lastele, mis on näidanud ärevuse ja depressiooni ilmingute vähenemist ning enesehinnangu paranemist.

Jätkame koostööd oma partneritega ning võimaldame heade tavade ja tulemuste jagamist.

Toetame selle lubaduse täitmist ka oma BetterWithPetsi auhinnaga, millega tunnustame kõige mõjukamaid organisatsioone, kes kasutavad lemmiku ja inimese sõpruse jõudu selleks, et parandada haavatavas olukorras laste või täiskasvanute tervist ja heaolu. Lugege BetterWithPets auhinna kohta lähemalt allpool.

Meie eesmärk on luua koostööpõhine ja kaasav kogukond, kus saame jagada ja ära kasutada teadmisi, häid tavasid ning töövahendeid, et luua positiivset sotsiaalset mõju.

Purina auhind „BetterWithPets"

Purina hakkas 2018. aastal välja andma auhinda „BetterwithPets“. See on seotud Purina veendumusega, et inimestel ja lemmikloomadel on seltsis segasem. Me teame, et lemmiku ja inimese sõpruses peitub jõud, mida saab kasutada inimeste ja kogukondade tervise ja heaolu paremaks muutmisel. Auhinnaga tunnustame ettevõtjaid, kes on selle sisulisi algatusi välja töötanud.

2020. aastal võitis auhinna StreetVet Ühendkuningriigist. Nad pakuvad kodutute omanike lemmikloomadele tasuta veterinaarabi. StreetVet võitis 50 000 Šveitsi franki, et toetada kõigi aegade esimese lemmikloomasõbraliku hosteli akrediteerimissüsteemi käivitamist, mis lubab kodututel omanikel koos oma lemmikloomaga ööbida.

BetterwithPetsi auhinda välja iga kahe aasta tagant kaheaastase stipendiumitsükliga. Auhinnaga tunnustame ja toetame tublisid organisatsioone, kes edendavad ja toetavad inimeste tervist lemmiku ja inimese sõpruse jõu kaudu ning keskenduvad haavatavas olukorras inimestele.

 

Olen läbinud StreetVetiga pöörase teekonna alates mõttest visata seljakott selga ja minna välja kuni selle, et teenigi seda praegu iga päev. Kõik toimib meie imetoredate vabatahtlike najal ning lemmiku ja inimese sõpruse jõul, sest just sellepärast me kõike seda teemegi. Kõige parem on olnud kogu teekonna ja StreetVeti juures inimesed, keda oleme oma teel kohanud, olgu siis koeraomanikud või lihtsalt keegi, kes on tahtnud midagi ära teha.

Jade Statt, StreetVeti kaasasutaja.

Lemmikloomad haiglas

Me teeme koostööd Hispaania algatusega „Lemmikloomad haiglas“, toetades teraapiakoerte pääsu haiglatesse, kus nad aitavad oma ala spetsialistidel tervenevate inimestega töötada. Näitena võib tuua meie koostöö Madridi Niño Jesúsi haigla ja Rey Juan Carlose ülikooliga uuringu raames, mis selgitab välja loomaga sekkumise mõju söömishäiretega (nt anoreksia ja buliimia) noortele. Esialgsete tulemuste põhjal oleme näinud, et patsientidel esineb rohkem meeldivaid emotsioone (nad on lõdvestunumad, rahulolevamad, rõõmsamad), nende enesehinnang paraneb ning ärevuse ja depressiooni ilmingud vähenevad.

Samuti teeme koostööd kliiniku ja CTAC-iga (Centro de Terapias Asistidas con Canes) uurimisprojektis, mis uurib koerateraapia kasu närvisüsteemi arenguhäiretega lastele. Uurime, kuidas lemmikloomade abil ravimine võib aidata lapsi, kel on sellised häired nagu ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire), loote alkoholisündroom, traumajärgne stress ning autismispektri häire. Teadusuuringu käigus kogutakse andmeid, et näidata, millist mõju võib koerateraapia avaldada enesehinnangu, enesekindluse, sotsiaalsete oskuste ning tunde- ja käitumisprobleemide lahendamisele.

Nestlé ühisväärtuse loomine

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu edendamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi parandamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Lugege lähemalt Nestlé rollist ühiskonnas

Meie 6 uut Purina kohustust
Meie mõju
Meie lubadused
We're committed to doing more of what matters for pets, for the people who love them and the planet we share. That's why we are committed to achieving our 6 Purina Commitments.