Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Tüdruk jookseb koos koertega

Meie lubadused

Toitumine on meie tegevuse keskpunkt, aga me ei tegele ainult sellega. Oleme võtnud kohustuseks teha lemmikloomade, loomasõprade ja meie ühise planeedi heaks veelgi enam. Seepärast püüame täita kuus lemmiklooma-, kogukonna- ja keskkonnateemalist lubadust.

Kus meie mõju avaldub

Meie lubadused on kujundatud lemmikloomaomanike, loomaarstide, valdkonna arvamusliidrite, säästva arengu asjatundjate ja lemmikloomade heaolu eest vastutavate inimeste poolt. Lähtume neist lubadustest nii äritegevuse juhtimisel kui ka isiklikus käitumises nüüd ja tulevikus. Vaadake ja tutvuge meie lubadustega lemmikloomade, kogukondade ja keskkonna ees.

Infograafiline kauss ja taimed
Uuendame loomade toitumist ja hangime koostisaineid taastavate meetodite abil​
Me usume uuenduslikku toitumisse, mis parandab lemmikute tervist ja heaolu. Samal ajal oleme võtnud kohuseks teha uuendusi ja hankida peamisi koostisaineid taastavate meetodite abil.​
Infograafik lemmiklooma jalajälg ja maja
Soodustame partnerluse kaudu varjupaigast looma võtmist​
Meie Purinas usume, et iga lemmikloom väärib armastavat kodu. Seepärast teemegi koostööd organisatsioonidega, kes aitavad üle Euroopa loomadele uut kodu otsida.​
Infograafik lemmikloomade haridus
Edendame vastutustundliku lemmikloomapidamise programme​
Me soovime loomaomanikke ja lapsi harida, pakkudes neile täpset ja asjatundlikku teavet ning nõuandeid.​
Infograafik lemmiklooma käpp südame sees
Parandame looma ja inimese sõpruse jõuga inimeste tervist​
Me usume, et looma ja inimese vaheline side aitab parandada inimeste tervist ja heaolu ning rikastab kogukondi.​
Infograafik jäätmevaba tulevik
Püüdleme jäätmeteta tuleviku poole​
Me näeme vaeva, et parandada oma toodete ringlussevõttu ja kasutada uusi koostisainete ringluse lahendusi.​
Infograafiline maailm ja taimed
Soodustame pinnase ja ookeani ökosüsteemide taastumist​
Me töötame selle nimel, et aidata nii maismaal kui ka meredel taastuda.​

Pühendunud muutuste loomisele aastast 2016

2016. aastal kogusime kokku arvamusi ja ettepanekuid lemmikloomaomanikelt, loomaarstidelt, valdkonna arvamusliidritelt, säästva arengu asjatundjatelt ja lemmikloomade heaolu eest vastutavatelt inimestelt eesmärgiga selgitada välja valdkonnad, kus me saaksime kaasa lüüa ja midagi ära teha. Koostöö tulemusel panime paika Purina 10 ühiskondlikku lubadust.

Tänaseks oleme laiendanud tegevust ja seadnud 6 uut eelpool loetletud eesmärki.  

Eelmised kümme Purina ühiskondlikku lubadust
Purina eelmised 10 ühiskondlikku lubadust
Me esitasime algsed lubadused 2016. aastal ja neid tuntakse kui Purina kümmet ühiskondlikku lubadust. Me oleme oma edusamme registreerinud ja te saate lugeda nende kohta lähemalt allpool.
2020. aasta aruanne „Purina ühiskonnas
2020. aasta aruanne „Purina ühiskonnas“
2021. aastal avaldasime viimase aruande „Purina ühiskonnas“, mis võttis arvesse kuni 2020. aasta lõpuni saavutatut. See on ettevõtteväliselt kinnitatud aruanne, milles on üksikasjalikult kirjeldatud meie eelmise kümne Purina ühiskondliku lubadusega seotud tööd ja juhtumiuuringuid.