""

Purina lubadused

Muudame olukorda

Toitumine on meie tegevuse keskpunkt, aga me ei tegele ainult sellega. Oleme võtnud kohustuseks teha lemmikloomade, loomasõprade ja meie ühise planeedi heaks veelgi enam. Seepärast püüame täita kuus lemmiklooma-, kogukonna- ja keskkonnateemalist lubadust.

""

2030. aasta eesmärk
KÕIK MEIE LUBADUSED ON TÄIDETUD

Mida me muudame?
Lugege meie lubadusi ja näete, kuidas need aitavad parandada lemmikloomade ning kogukondade elu ja keskkonda.

Oleme 2016. aastast saadik püüdnud midagi ära teha

Kogusime 2016. aastal lemmikloomaomanike, loomaarstide, valdkonna arvamusliidrite, säästva arengu asjatundjate ja lemmikloomade heaolu eest vastutavate inimeste arvamusi, et selgitada välja valdkonnad, kus me saaksime kaasa lüüa ja midagi ära teha. See aitas meil määratleda algsed kümme Purina ühiskondlikku lubadust.

Eespool loetletud kuue Purina lubadusega laiendasime tegevust ja seadsime uued eesmärgid.

Uurige lähemalt, kui kaugele me oleme algse kümne lubaduse täitmisega jõudnud.

Eelmised kümme Purina ühiskondlikku lubadust

Me esitasime algsed lubadused 2016. aastal ja neid tuntakse kui Purina kümmet ühiskondlikku lubadust. Me oleme oma edusamme registreerinud ja te saate lugeda nende kohta lähemalt allpool.

Saavutused 2021. aasta seisuga

""

2020. aasta aruanne „Purina ühiskonnas“

I2021. aastal avaldasime viimase aruande „Purina ühiskonnas“, mis võttis arvesse kuni 2020. aasta lõpuni saavutatut. See on ettevõtteväliselt kinnitatud aruanne, milles on üksikasjalikult kirjeldatud meie eelmise kümne Purina ühiskondliku lubadusega seotud tööd ja juhtumiuuringuid.

Lugege aruannet

""