Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Mees ja koer vaatavad päikeseloojangut

Püüdleme jäätmeteta tuleviku poole

Oleme võtnud kohuseks vähendada meie tekitatud jäätmeid ja kliimamõju.​

Meie eesmärk
  • ​2025. aastaks oleme muutnud kõik oma pakendid taaskasutatavaks või ringlussevõetavaks.
  • 2030. aastaks oleme lisanud oma tooteportfelli uusi ringmajanduslikke koostisaineid (2021. aasta lähtetase).
Kuidas maa taluvuspiirid innustasid meid lubadust andma

Uute Purina lubadustega laiendasime tegevust ja seadsime uued eesmärgid.

Maa taluvuspiiride raamistiku (Stockholm Resilience Center) põhjal otsisime valdkondi, mida meie äritegevus kõige enam mõjutab, ja seadsime eesmärgid üheksast piirist kuuele. Kuna piirid on vastastikuses seoses, on meie tegevuse eesmärk mõjutada positiivselt planeedi tervist terviklikult, et aidata pikas plaanis kaasa selle taastumisele.

Lugege Maa taluvuspiiride raamistiku kohta lähemalt

Meie lubadus

Miks see on tähtis?

Üleilmne aastane plastitootmine on 1950. aasta kahelt miljonilt tonnilt praeguseks suurenenud enam kui 350 miljonile tonnile. Toidu, sh loomasööda ja jookide plastpakenditest enamik satub praegu looduskeskkonda, täpsemalt jõgedesse ja ookeanidesse, kus see kahjustab ökosüsteemi. Kuigi plastpakendil on tähtis osa selles, et kvaliteetne loomasööt jõuaks ohutul ja mugaval moel tarbijani, otsime uusi võimalusi pakendite vastutustundlikuks hävitamiseks. Lõppkokkuvõttes tahame kogu oma tootmisprotsessiga liikuda ringmajanduse suunas. Lugege ringmajandusest lähemalt allpool.

Plastireostuse probleemi lahendamine nõuab kaasavat ja ühtset lähenemisviisi. Selleks on kavas teha järgmist.

  • Tulevikuks sobilike pakendite väljatöötamine​
  • Jäätmeteta tuleviku kujundamine​
  • Uutmoodi käitumise ja mõtlemise edendamine​

Edaspidi keskendume ühekordselt kasutatavate pakendite vähendamisele eesmärgiga, et 2025. aastaks oleksid kõik meie pakendid kas taaskasutatavad või ringlussevõetavad, ning proovime vähendada nimetatud tähtajaks uue plasti kasutamist kolmandiku võrra.

Me töötame selle nimel, et vähendada nii eri materjalide kihte kui ka keerukust ja meie pakendeid saaks lihtsamini ringlusse võtta.​

Veel üks võimalus jäätmevaba tuleviku kujundamiseks on uute ringmajanduslike koostisainete lisamine meie tooteportfelli. Selle näitena võib tuua Purina AdVENTuROSe katseprojekti Madalmaades, kus pruulikoja üleliigne teravili, mis läheks muidu raisku, aitab jäätmeid vähendada ja toetab ringmajandust.

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus on seotud meie tootmisprotsessi jäätmete vähendamisega. See hõlmab nii pakendi-, energia- kui ka toormejäätmeid. Näiteks võib teil kodus olla kompostikast. Pühapäevalõunaks kartuleid koorides ei lähe koored mitte jäätmete hulka, vaid otse kompostikasti, kus nende eesmärk on aidata mulda toita.

Samamoodi soovime meie oma koostisaineid parimal võimalikul moel ära kasutada. Selle näitena võib tuua Purina AdVENTuROSe katseprojekti Madalmaades, kus pruulikoja üleliigne teravili, mis läheks muidu raisku, hoitakse alles ning seda kasutatakse meie toodetes, et aidata jäätmeid vähendada.

Lemmikloomatoidutööstuses kasutatakse ära ka loomsed kõrvalsaadused. Nt maks ja muud elundid on suure toiteväärtusega, neis on palju valku ja muudki, mida loomad naudivad. Kõrvalsaaduste kasutamine tähendab ka seda, et me väärtustame loomakasvatustööstuse võimalikke jäätmeid, kasutades koostisosi, mida inimtoiduks just sageli ei tarvitata.

 

Soovime, et 2025. aastaks oleksid kõik Purina pakendid taaskasutatavad või ringlusse võetavad ja 2030. aastaks hõlmaks meie tooteportfell uusi ringmajanduslikke koostisaineid.

 

Nestlé ühisväärtuse loomine.

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu edendamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi parandamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Lugege lähemalt Nestlé rollist ühiskonnas

Meie 6 uut Purina kohustust
Meie mõju
Meie lubadused​
We're committed to doing more of what matters for pets, for the people who love them and the planet we share. That's why we are committed to achieving our 6 Purina Commitments.