Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Meie eesmärgid
  • Toome 2024. aastaks turule 20 uut lemmikloomade tervist ja heaolu parandavat toodet (2021. aasta lähtetase).
  • Hangime 2025. aastaks 20% ning 2030. aastaks 50% tera- ja köögiviljavalgust taastavast põllumajandusest.
  • Kasutame 2030. aastaks ainult vastutustundlikel meetoditel hangitud (looduslikult püütud ja vesiviljelusest pärit) kala.
Meie senised saavutused

Miks see on tähtis? 

Purina asutati, lubades kvaliteetset toitu, teaduspõhisust ja innovatsiooni, mis aitaksid lemmikloomade tervist ning heaolu parandada. Kuigi toitumine jääb alati meie tegevuse aluseks, on üks keskendumist vajav valdkond kasutatavate koostisainete valik ja hankimine. Me mõistame, et peame tagama pakutava toidu kvaliteedi, ent vähendama seejuures ettevõtte kliimamõju.

Seetõttu jälgime hoolikalt meie uute toodete osakaalu, mis on loodud lemmikloomade tervise ja heaolu parandamiseks.

Samuti jälgime, kui palju meie koostisainetest pärineb taastavast põllumajandusest ja on hangitud vastutustundlikul viisil.

Meie vaatenurk: Purina, uuringud ja toitumine

Meie ettevõtte inimesed on loomaomanikud ja loomasõbrad, alates teadlastest ja toitumisnõustajatest kuni turundus- ja müügispetsialistideni. Meie suurim soov on mõista lemmikloomade toitumis-, käitumis- ja sotsiaalseid vajadusi. Püüame teha kõik võimaliku, et hoida lemmikuid tervete ja rahulolevatena.

Purina

Oleme täiesti veendunud, et teaduspõhine kvaliteetne toit on lemmiklooma heaolu tagamiseks hädavajalik. Seetõttu oleme ettevõtte loomisest alates kogu oma tegevuse käigus pidanud kinni lubadusest pakkuda kvaliteetset toitu, teaduspõhiseid andmeid ja tulemusi. Toitumine on Purinas kesksel kohal.

Mõistame, et lemmikloomatoidus kasutatavad koostisained mõjutavad oluliselt Purina keskkonnajalajälge. Meie pühendumus tera- ja köögiviljavalkude hankimisele taastavate põllumajandusmeetodite abil püüab tagasi pöörata mullatervise halvenemist ja aidata vähendada Purina üldist CO2-heitkogust.

 

Teeme koostööd tunnustatud partnerite ja veterinaarvaldkonna juhtidega, samuti vastutustundliku hanke ekspertidega üle kogu maailma, et edendada innovatsiooni, mis loob olulisi edusamme lemmikloomade tervise ja heaolu valdkonnas ning aitab vähendada meie kliimamõju. Me teame, et üksinda me oma eesmärke ei saavuta.

 

Nestlé ühisväärtuse loomine

Nii nagu oleme pühendunud lemmikloomade ja neid armastavate inimeste elu edendamisele, on ka meie emaettevõte Nestlé pühendunud elukvaliteedi parandamisele ja nii üksikisikute kui ka perede, kogukondade ja kogu planeedi tervislikuma tuleviku edendamisele.

Loe lähemalt Nestlé rollist ühiskonnas

Taastav põllumajandus: mis see on?

Taastava põllumajanduse eesmärk on parandada mullatervist ja -viljakust ning samal ajal kaitsta veeallikaid ja elurikkust. Mullatervise taastamine aitab siduda süsinikku mulda ja taime biomassi ning seda seal säilitada. Tervem pinnas on ka vastupidavam kliimamuutuste mõjudele ja võivad suurendada saaki, aidates suurendada põllumeeste sissetulekut.

Nestlé vastutustundliku hankimise standard

Nestlé vastutustundliku hankimise standard määratleb viisi, kuidas me kaupa hangime – hoolivuse ja austusega üksikisiku, kogukondade ja planeedi suhtes. See kirjeldab nõudeid ja tööviise, mida me kasutame koos tarneahela osalistega, et tagada kestlikud pikaajalised tarned ja jõuda eesmärgini, milleks on pidevalt vähendada meie mõju planeedi ressurssidele.

Lõppkokkuvõttes püüame toetada ühiseid väärtusi, avaldada kasulikku mõju inimestele, kogukondadele ja planeedile ning töötada pideva täiustamise nimel, et standardi nõudeid täita. Meie standard ületab majandusharu norme ja põhineb viiel peamisel põhimõttel.

  • Hangime toorme hoolivuse ja lugupidamisega planeedi, inimeste ja ookeanide suhtes.
  • Tarnijad kasutavad häid töötavasid ja hoolitsevad oma töötajate eest, hoiavad loodusvarasid ja ajavad äri eetiliselt.
  • Vahendajad (organisatsioonid, kes vahendavad pooli läbirääkimistel ja muude tehingute juures) tegutsevad samade väärtuspõhimõtete alusel ja lugupidavalt.
  • Allikad ehk põllu- ja kalamehed täiustavad pidevalt oma tööviise.
  • Tarneahela kõigil tasanditel järgitakse kohaldatavaid eeskirju, mida vaadatakse üle, avaldatakse ja täiendatakse pidevalt standardi kohaselt.
Tüdruk jookseb koos koertega
Meie mõju
Meie lubadused
Panustame oma tegudes eelkõige sellele, mis puudutab lemmikloomi, neid armastavaid inimesi ja meie ühist planeeti. Sellepärast oleme pühendunud Purina 6 lubaduse elluviimisele.