Your Pet, Our Passion.
DualNature Carbon reduction
Purina One®

DualNature Süsiniku Vähendamine

DualNature Süsiniku Vähendamine

Alustame oma CO2-jalajälje vähendamise teekonda

Purina ONE®´i puhul ei piirdu meie hool ainult asjatundliku toidu pakkumisega sinu armastatud lemmikule. Võime uhkusega öelda, et PURINA ONE® DualNature® sarja toodete CO2-jalajälg on vähenenud, sest võrreldes 2019. aastaga oleme optimeerinud retsepte, tootmismeetodeid, pakendamist ja logistikat. Aga me ei peatu siin ja töötame pidevalt edasiste parenduste nimel. Seega ei pea sa enam valima oma lemmiku kvaliteetse toidu ja kliima vahel.

Mõõdame oma mõju

CO2-jalajälje vähendamisel mõõdame oma edusamme 2019. aasta kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste suhtes. Lähtealuse välja arvutamisel ja CO2-jalajälje kindlaksmääramisel tegime koostööd ettevõttevälise ning sõltumatu konsultandiga.

What do Greenhouse gases (GHGs) mean?
Mis on kasvuhoonegaasid (KHG)?
Kasvuhoonegaasid on gaasid (nt süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O)), mis hoiavad atmosfääris soojust kinni, aidates sellega kaasa planeedi soojenemisele. Atmosfääri KHG-de kogus võimaldab meil oma CO2-jalajälje välja arvutada.

Esimese sammuna kasutasime oma tegevuse ja toodete CO2-jalajälje väljaselgitamiseks elutsükli mudelit, mis mõõdab meie tegevuse iga etapi ning toodete kasutuseaga seotud otseseid ja kaudseid KHG-heitkoguseid. Siia hulka kuuluvad meie lemmikloomatoidu koostisosad (68%), pakendamine (11%), tootmine (9%) ja logistika (9%). Eelmainitu nõudis koostööd paljude sidusrühmadeha, sh põllumajandustootjate, logistikateenuste pakkujate ja tarbijatega.

What do Greenhouse gases (GHGs) mean?

Meie tegevus toob muutuse

Kui olime CO2-jalajälje teekonna välja selgitanud, oli aeg võtta ette konkreetsed tegevused, mis aitaksid vähendada meie lemmikloomatoidu kliimamõju, tegemata mööndusi toodete kvaliteedis ja toiteväärtuses. Meie kogu teekonna (hüperlink) tulemusel vähenes CO2-jalajälg võrreldes 2019. aasta lähtealusega 15,7%.

Koostisosad

Suure CO2-jalajäljega koostisosade vahetamine väiksema jalajäljega koostisainete vastu

Erinevate koostisosade CO2-jalajälg on väga erinev, tulenevalt teguritest nagu maakasutuse muutus, väetiste kasutamine, jaemüügiprotsessid, pakendamine jpm. Näiteks veiselihal on palju suuremad KHG-heitkogused kui muudel loomsetel toodetel (kanalihal või lõhel), tingituna veiste toodetud metaanist, mis kuulub nende tavapärase seedimisprotsessi juurde, ning maa muutmisest karja- ja heinamaaks. Ühe peamise abinõuna veiseliha suure CO2-jalajälge vähendamiseks oleme täiskasvanud loomadele mõeldud DualNature®´i toodetes asendanud veiseliha muude valkudega.

Tootmine

Taastuvenergia ostmine meie tehastele

Loomatoidu tootmisprotsess panustab märkimisväärselt meie CO2-jalajälge. Seda mõjutavad tootmisest tulenevad heitkogused, energia mõju, jäätmeid ja ühistootmine. Et vähendada oma CO2-jalajälge, muudame oma tegevust põhjalikult. Oleme juba mitu aastat ostnud oma tehastele taastuvenergiat, tehes seda veel enne, kui alustasime oma 2019. aasta lähtealuste mõõtmist. Teeme seda ka edaspidi, et tagada elektrienergiast tulenevate heitkoguste säilimine samal tasemel.

Pakendamine

Pakendite kujundamine ringlussevõtu võimaldamiseks ja ringmajanduse toetamiseks

Vähendame toorplasti kasutamist, lisades uue pakendi materjali hulka 40% ringlussevõetud plasti. See on võimalik ISCC (link ISCC-le) sertifitseeritud massitasakaalu meetodi abil. Ringmajanduse edendamise toetamiseks oleme võtnud kohuseks suurendada oma pakendites ringlussevõetud plasti osakaalu ja vähendada toorplasti osakaalu.

Lisateave massitasakaalu meetodi kohta

Logistika

Mitmeliigiline, mitte ainult veokite transport

Kombineerides tõhusalt maantee- ja raudteetransporti, saame vähendada transpordist tulenevaid KHG-heitkoguseid. Seepärast kasutame juhul, kui taristu seda võimaldab, riikide vahel mitmeliigilist transporti (nt veok-rong-veok, mitte ainult veok).

South Pole´i kontrollitud selge tegevus

Meie tegevuse mõju konkreetseks mõõtmiseks arvutati CO2-intensiivsus müüdud koostisosade tonni kohta. Seda arvutust kontrollis South Pole – juhtiv kliima konsultatsiooni- ja projektiettevõte, kes vaatas üle meie CO2-jalajälje vähendamiseks ette võetud abinõud. South Pole´i sertifikaat (link South Pole´i sertifikaadile) kinnitab, et me saavutasime oma CO2-jalajälje vähendamise eesmärgi.

Ja see on alles algus!

CO2-jalajälje 15,7% võrra vähendamise eesmärgini jõudmine tähistab alles pika tee algust. Me püüame oma tegevuse CO2-jalajälge veelgi vähendada, säilitades samal ajal sinu lemmiklooma toidu kvaliteedi. Jätkame oma tarneahela põhjalikku uurimist, leidmaks võimalusi protsesside parendusteks ning toodete ja väärtusahela CO2-jalajälge vähendamiseks. Sest me usume paremasse tänasesse ja homsesse.

And this is just our starting point