Your Pet, Our Passion.
Mass Balance page
Purina One®

Massitasakaal

Massitasakaal

Pühendunud tööle jäätmevaba tuleviku nimel

Purina ONE®'is oleme uhked rakendatud meetmete üle, mis on parema pakendamise kaudu võimaldanud vähendada meie sõltuvust toorplastist. Meie esimene samm on tagada, et kõik meie Bifensis®´e sarja pakendid on 40% ulatuses valmistatud ringlussevõetud materjalist. See uus lähenemisviis aitab meil täita oma praegust lubadust ja töötada edasise eesmärgi nimel, et meie pakendid oleksid üleni valmistatud ringlussevõetud plastist.

Miks me ikka veel kasutame plastpakendeid?

Selleks on ainult üks põhjus - meie lemmikloomad. Kasutame endiselt plasti, et säilitada lemmikloomatoidu värskus ja kvaliteet ning seeläbi tagada sinu kassi üldine tervis ja heaolu.

Pakendid kui ressurss, mitte jäätmed

Meie pühendumine lemmikloomadele tähendab ka tööd jäätmevaba tuleviku nimel, vähendades pakendite tootmisel sõltuvust toorplastist. Massitasakaalu meetod võimaldab meil uute pakendite valmistamisel kasutada ringlussevõetud plasti koos toorplastiga. Kuid arvestades töötlemismeetodi keerukust, on raske täpselt kindlaks määrata iga üksiku pakendi puhul kasutatava ringlussevõetud plasti kogust. Seega võib iga pakend sisaldada erineva koguse ringlussevõetud plasti. Kuid tänu massitasakaalu meetodile saame väita, et ühte pakendipartiisse läheb 40% ringlussevõetud plasti.

Uuri lähemalt, kuidas me anname plastile uue elu

Klõpsa videol tutvumaks protsessiga, mis võiamaldab meil tagada pakendite ohutuse ja plastijalajälje jätkuva vähendamise.

Toetame ringmajandust oma pakendeid vähendades, taaskasutades ja ringlusse võttes.

Meie pakendamisprotsessis kasutataval massitasakaalu meetodil on rahvusvaheline jätkusuutlikkuse ja süsinikdioksiidi sertifikaat (ISCC). Sertifitseerimisorganisatsioon toetab jätkusuutlike tootmisskeemide rakendamist, nt uut ringlussevõtutehnoloogiat, mis muudab raskesti ringlusse võetavad materjalid uueks plastiks ja aitab meil liikuda säästvama planeedi poole.
 

Loe lisaks