Phil

Purina ressursihaldur

Phil
category icon

Koostisained

Mine jaotisse >

Oleme Purinas pühendunud sellele, et tarnijad tagaksid kvaliteetse tooraine vastutustundliku tootmise.

Oleme koostöös tarnijatega töötanud pikka aega selle nimel, et meie koostisainete liikumine oleks tarneahela alguseni jälgitav. Samuti teeme tarnijate ja kolmandatest isikutest partneritega koostööd, et tervet meie tarneahelat hinnata. Näiteks teeme koostööd organisatsioonidega Proforest ja Sustainable Fisheries Partnership, et oma tööprotsesse analüüsida. Oma tegevuse ja kindlate eesmärkidega oleme vastutustundliku hankimise eestvõitlejaid. Üks meie lubadusi on kasutada 2020. aastaks toodetes vaid vastutustundlikult hangitud mereande.

Leiame Purinas, et tähtis on säilitada põhjalik teave hangete kohta. Selleks oleme kehtestanud oma toodete materjali jaoks pikaajalised hankestrateegiad, et inimesed saaksid usaldada seda, kuidas oma toorainet hangime.

Iga Purina heaks töötav tarnija peab järgima meie tarnijate toimimisjuhendit, mis määratleb meie tingimatud miinimumnõuded, millest palume kinni pidada. Nende hulka kuuluvad näiteks inimõiguste, tööohutuse ja -tervishoiu ning ausa äritegevuse tagamine. Samuti peavad meie tarnijad järgima õiguslikke keskkonnanõudeid ja näitama, et nad püüdlevad pidevalt keskkonnasäästlikkuse poole.

Töötame oma partnerettevõtetega iga päev ning meie meeskond kohtub sageli tarnijatega ja külastab nende tootmisüksuseid. Seeläbi on meil hea ülevaade tarnijate tööprotsessidest. Kuna meie toodetel on väga keeruline tarneahel, on igat tarnijat raske külastada. Seetõttu on meil uued algatused näiteks põllumajandusüksuste kontrollimiseks, et kindlustada vastutustundlik hankimine kogu tarneahelas, alustades põllumajandustootjast.

Teeme tarnijatega koostööd, et nad tulevikus järgiksid meie tähtsamate kaupadega (nt mereannid, looma- ja kodulinnuliha, soja) töötamisel peale tarnijate toimimisjuhendi ka meie vastutustundliku hankimise juhiseid. Need juhised sisaldavad muu hulgas järgmist: kaupa ei tohi hankida alalt, mis on muudetud looduslikuks metsaks; tuleb rakendada meetmeid, mis vähendavad mõju vee kvaliteedile; kasvuhoonegaaside vähendamine; panustamine maaelu säästvasse arengusse; loomade heaolu tagamine põllumajandusest tehaseni.