Phil

Purina ressursihaldur

Phil
category icon

Kuidas tagab Purina lemmikloomade heaolu?

Mine jaotisse >

Oleme pühendunud sellele, et parandada põllumajandusloomade heaolu meie ülemaailmses tarneahelas. Mõistame olulist sidet põllumajandusloomade heaolu ja toiduks kasvatatud loomade tervise vahel. Oleme veendunud, et põllumajandusloomade tervise ja heaolu jõulistel standarditel võib olla nii otsene kui ka kaudne mõju toidu kvaliteedile ja ohutusele.

2012. aastal ühinesime rahvusvahelise loomatervishoiu organisatsiooni põllumajandusloomade heaolu projektiga, millest võtame aktiivselt osa.

Pühendudes põllumajandusloomade heaolule teeme koostööd oma tarneahela partneritega, et tagada loomsete saaduste jälgitavus. Peale selle on meie jälgimisprogrammi eesmärk aidata paremini mõista ka praeguseid põllumajandusloomade heaoluga seotud tavasid. Selle abil oskame määratleda lähtekohta, kust liikuda edasi paremuse poole. Töö käigus toetame ja juurutame tegevusi, mis edendavad loomade tervist ja heaolu ning kõrvaldavad tööpraktikad, mis eksivad loomade viie vabaduse vastu:

vaba näljast, janust ja alatoitlusest;
vaba hirmust ja kannatustest;
vaba ebamugavusest;
vaba valust, vigastustest ja haigustest;
vaba käituma loomuomaselt.

Toetame täielikult Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) tööd viie vabaduse populariseerimisel ja ülemaailmses toiduainete tarneahelas juurutamisel.

Samuti kasutame Nestlé ja Maailma Loomakaitse Organisatsiooni koostöös välja töötatud vastutustundliku hankimise hindamise protokolli. Selle eesmärk on kehtestada ühtsed juhised, mille abil hinnata põllumajandusüksuse olusid, sealhulgas loomade aretamist, toitmist, majutamist, transportimist ja tapmist. See aitab meil valida ka parimaid tarnijaid. Nestlé oli esimene suur toiduainetootja, kes alustas sellist koostööd loomade heaoluga tegeleva valitsusvälise organisatsiooniga.